orzel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Niniejszą właściwość regulują przepisy art. 7 i 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Art. 8 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań.

Art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.