orzel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Niniejszą właściwość reguluje przepis art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.